Atomus

Atomuss Integritetspolicy

1. INLEDNING

Atomus i Sverige AB ("Atomus", "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter om dig som:

 • är kund hos oss eller är kontaktperson eller anställd hos ett företag som är kund hos oss, eller närstående till en kund till oss (se avsnitt 3.1 nedan),
 • besöker och använder våra digitala kanaler (se avsnitt 3.2 nedan),
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. kontaktar vår kundtjänst eller besöker vårt kontor (se avsnitt 3.3 nedan), och
 • deltar i särskilda marknadsföringsaktiviteter anordnade av oss t.ex. tävlingar eller kundundersökningar (se avsnitt 3.4 nedan).
 • Atomus behandlar också personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav samt för att uppfylla rättsliga skyldigheter (se avsnitt 3.5 nedan).

Denna integritetspolicy beskriver hur Atomus som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, köphistorik och ärendeinformation utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

3. ÄNDAMÅL, PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH LAGLIG GRUND

3.1 Du som är kund till Atomus (eller är närstående till en kund till Atomus)

Om du är en befintlig kund till Atomus (som privatperson eller kontaktperson eller anställd hos en företagskund), behandlar vi sådana personuppgifter som är nödvändiga för att administrera kundrelationen eller uppfylla avtal med dig eller med ditt företag. Personuppgifter hänförliga till närstående till dig som privatperson, såsom samboende och barn, kan också komma att behandlas i samband med familjeservicetjänster. Personuppgifter kan även komma att inhämtas från och delas med samarbetspartners om du väljer att teckna ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från sådana samarbetspartners samt i syfte att erhålla information om vilken kundgrupp vår samarbetspartner har placerat dig i. Se mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i tabellen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som kund? För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vad är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamålet?
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

(ii) Boendeuppgifter: adress, portkod, nyckel (vid tillgång till hemmet).

(iii) Order- och beställningsuppgifter samt avdragsuppgifter: köp- och transaktionshistorik samt betalinformation.

(iv) Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord.

(v) Demografiska uppgifter: ålder, kön, civil-status och utbildning.

(vi) Känsliga/särskilt skyddsvärda personuppgifter: hälsouppgifter och, vid beställning av våra barnpassningstjänster, uppgifter om barn.

(vii) Faktureringsuppgifter: faktureringsinstruktioner och uppgifter på fakturor.
Tillhandahålla tjänster som du har beställt och administrera vårt avtal med dig eller ditt företag. Atomus kan också komma att kommunicera med dig och administrera ditt kundärende (såsom reklamationer och RUT-avdragsansökningar).

För detta ändamål behandlar vi sådana personuppgifter som beskrivs i (i), (ii), (iii), (iv) (v), (vi) och (vii).

Skicka marknadsföring till dig, bl.a. via post, e-post och sms/mms. Vi kan komma att anpassa vår marknadsföring till dig baserat på den kundgrupp vår samarbetspartner placerat dig i. Vår samarbetspartner har fastslagit vilken av flera fördefinierade kundgrupper du tillhör genom segmentering. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 7 nedan.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (i), (ii), och (v).

Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners.

För detta ändamål behandlar vi sådana personuppgifter som beskrivs i (i).

Ta fram statistik över användning av våra tjänster samt underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (ii), (iii), (iv), (v), och (vii). Personuppgifterna behandlas emellertid endast momentant i samband med att uppgifterna aggregeras.
Avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet som vi har ingått med dig avseende tillhandahållandet av våra tjänster.

Samtycke: Om du tillhandahåller oss hälsouppgifter (exempelvis information om allergier, handikapp eller liknande information), i syfte att anpassa våra tjänster efter dina behov, behandlar vi dina personuppgifter med ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke avseende behandlingen av sådana uppgifter, varefter vi kommer att radera dessa uppgifter om dig.

Berättigat intresse: När personuppgifter behandlas avseende andra än befintliga kunder (såsom närstående, samboende, barn eller kontaktpersoner hos företagskunder) sker det med stöd av berättigat intresse.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att rikta marknadsföring, inklusive anpassad marknadsföring, till dig.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att erbjuda dig kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att ta fram statistik över användning av våra tjänster för att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så länge du har ett kundförhållande/giltigt avtal med Atomus avseende de tjänster som Atomus tillhandahåller och 12 månader efter att kundförhållandet/avtalet har upphört. Personuppgifter kan dock lagras under en längre tid för att uppfylla de ändamål som beskrivs nedan i denna integritetspolicy.

Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under tiden vi har en kundrelation med dig och för en tid om 12 månader därefter, om du inte tackar nej till marknadsföring dessförinnan.

Personuppgifter som vi får från samarbetspartners sparas så länge som du använder erbjudandet och upp till 12 månader därefter.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål momentant i samband med att uppgifterna aggregeras. När uppgifterna är aggregerade är de inte längre personuppgifter.

3.2 Du som besöker och använder våra digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler (t.ex. vår webbplats, vår app och våra sociala medier) samlar vi in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in av oss genom användning av cookies. Atomuss användning av cookies, inklusive information om lagringstider för cookies framgår av vår cookiepolicy. Se mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i tabellen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som besöker och använder våra digitala kanaler? För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vad är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamålet?
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

(ii) Surfvanor och besökshistorik: vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.

(iii) Demografiska uppgifter ålder, kön, civil-status, adress och utbildning.

(iv) Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord.

(v) Profil- och rörelsemönster: gjorda val/köp, antal klick, lokaliseringsuppgifter, preferenser, målgrupp och profil.

(vi) Tekniska uppgifter: teknisk utrustning som används, tidpunkter, metadata, cookie-ID och IP-adress.

Tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler, inklusive upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (ii), (iii), (iv), (v), (vi). Personuppgifterna behandlas emellertid endast momentant i samband med att uppgifterna aggregeras.

Ge dig support vid eventuella problem med våra digitala kanaler.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (i), (iv) och (vi).

Skicka marknadsföring till dig, bl.a. via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 7 nedan. Dina personuppgifter kan även analyseras och grupperas (s.k. profilering) i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information och marknadsföring

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (i), (ii), (iii), (v) och (vi).

Förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex. virusattacker

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (ii), (iv), (v) och (vi). Personuppgifterna behandlas emellertid endast momentant i samband med att uppgifterna aggregeras.

Skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Atomuss digitala kanaler och våra samarbetspartners digitala kanaler.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (ii), (iii), (v), (vi).

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra digitala kanaler.

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala kanaler.

Samtycke: Elektroniska utskick till dig som inte är en befintlig kund till Atomus kommer endast att ske om du har samtyckt till det i förväg.

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa och upprätthålla hög kvalitet samt säkerheten hos de IT-system som vi använder när vi levererar våra tjänster till dig.

Samtycke: Vi behandlar endast dina personuppgifter med hjälp av spårningsfunktioner (cookies) om du gett oss ditt samtycke till sådan behandling.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål momentant i samband med att uppgifterna aggregeras. När uppgifterna är aggregerade är de inte längre personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du har kontakt med Atomus och i 3 månader från senaste kommunikationen.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål tills du motsätter dig elektroniska utskick från oss.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål momentant i samband med att uppgifterna aggregeras. När uppgifterna är aggregerade är de inte längre personuppgifter.

Lagringstiden är beroende på typ av cookie, som beskrivs vidare i Atomuss cookie-policy.

3.3 Du som på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. kontaktar vår kundtjänst eller besöker vårt kontor

När du kontaktar oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller när du på annat sätt söker kontakt med oss, t.ex. kommunicerar med oss i sociala medier, behandlas personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in om dig t.ex. i samband med administration av ditt kundärende. Se mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i tabellen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som kommer i kontakt med Atomus? För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vad är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamålet?
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

(ii) Ärendeinformation: kundnummer, klagomål, önskemål, uppgifter om ditt boende, order- och beställningsuppgifter, RUT-avdragsuppgifter, köp- och transaktionshistorik, betalningsinformation samt andra uppgifter som du lämnar i din kontakt med oss.

(iii) Identifikationsuppgifter: namn, fotografi och bolag du representerar.

Kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt med vår kundservice, e-postformulär och konton i sociala medier.

För detta ändamål behandlar vi sådana personuppgifter som beskrivs i (i) och (ii).

Analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation samt för din och vår säkerhet;

Upprätta avidentifierad statistik över hur Atomuss kommunikationsfunktioner används;

Underhålla, utveckla, testa och förbättra Atomuss tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (i) och (ii). Personuppgifterna behandlas emellertid endast momentant i samband med att uppgifterna aggregeras.

Registrera ditt besök på vårt kontor i syfte att ha kännedom om vilka externa personer som besökt våra lokaler och för att upprätthålla våra lokalers fysiska säkerhet.

För detta ändamål behandlar vi sådana personuppgifter som beskrivs i (iii).

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att kommunicera med dig.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att analysera samtal och användning av våra kommunikationsfunktioner, samt utveckla, testa och förbättra Atomuss tjänster och tekniska plattformar.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att registrera ditt besök på vårt kontor.

Personuppgifter kommer att lagras under en period på upp till tio (10) år i syfte att utöva, fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål momentant i samband med att uppgifterna aggregeras. När uppgifterna är aggregerade är de inte längre personuppgifter.

Personuppgifter kommer att lagras i 90 dagar räknat från tidpunkten då ditt besök registrerades.

3.4 Du som deltar i särskilda marknadsföringsaktiviteter, anordnade av oss t.ex. tävlingar eller kundundersökningar

När du deltar i särskilda marknadsföringsaktiviteter, t.ex. tävlingar, kundundersökningar, seminarier, events och andra marknadsföringsaktiviteter som anordnas av oss, behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss. Se mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i tabellen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som kommer i kontakt med Atomus? För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vad är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamålet?
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

(ii) Marknadsföringsaktiviteter: uppgifter om din medverkan i aktiviteten, åsikter, preferenser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med aktiviteten.

Att administrera marknadsföringsaktiviteten, inklusive att kommunicera utfallet av aktiviteten till dig samt betala ut eventuell vinstsumma.

För detta ändamål behandlar vi sådana personuppgifter som beskrivs i (i) och (ii).

Informera dig om, och erbjuda dig att medverka i, nya marknadsföringsaktiviteter.

För detta ändamål behandlar vi sådana personuppgifter som beskrivs i (i) och (ii).

Skapa anonymiserad statistik baserad på marknadsföringsaktiviteter, för att förbättra Atomuss tjänster.

För detta ändamål kan vi behandla sådana personuppgifter som beskrivs i (ii). Personuppgifterna behandlas emellertid endast momentant i samband med att uppgifterna aggregeras.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att administrera och följa upp marknadsföringsaktiviteten du valt att delta i.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att informera och erbjuda dig som tidigare deltagit i marknadsföringsaktiviteter, att medverka i nya marknadsföringsaktiviteter.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att ta fram statistik över användning av våra tjänster för att förbättra våra tjänster.

Dina personuppgifter behandlas för detta syfte under den tid som marknadsföringsaktiviteten genomförs och därefter för att under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för aktiviteten för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp marknadsföringsaktiviteten du valt att delta i.

Dina personuppgifter behandlas för detta syfte under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för den senaste marknadsföringsaktiviteten som du deltog i.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål momentant i samband med att uppgifterna aggregeras. När uppgifterna är aggregerade är de inte längre personuppgifter.

3.4 Behandling för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för att uppfylla rättsliga förpliktelser

Atomus behandlar dina personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, t.ex. inom ramen för en rättstvist. Atomus behandlar också dina personuppgifter för att Atomus ska kunna fullgöra sina lagliga skyldigheter, t.ex. lagringsskyldighet enligt bokföringslagen eller skatterättsliga förpliktelser. Se mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i tabellen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som besöker och använder våra digitala kanaler? För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vad är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamålet?
Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan och som kan vara av relevans för det rättsliga anspråket.

Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan och som kan vara av relevans för den rättsliga förpliktelsen

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, t.ex. inom ramen för en rättstvist.

Uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringsskyldighet) och skatterättsliga förpliktelser.

Berättigat intresse: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna fastställa, föra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rättslig skyldighet: Uppfylla skyldigheter i lag, t.ex. bokföringslagstiftning eller skatterättslig lagstiftning.

Dina personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer behandlas under tiden för det rättsliga anspråkets handläggning samt så länge som det föreligger en lagstadgad preskriptionsfrist (beroende på typ av anspråk), vilket typiskt sett är tio (10) år från att det rättsliga anspråket uppstod.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så länge som vi har en rättslig skyldighet att behandla dem. Enligt bokföringslagen har vi exempelvis en skyldighet att spara dina personuppgifter fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

4. SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Atomus värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

5. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Atomus kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Atomuss räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Atomuss samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

För det fall att du väljer att ingå ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från Atomuss samarbetspartners, delas dina personuppgifter med sådana samarbetspartners.

På din uttryckliga begäran, kan vi även komma att dela dina personuppgifter med Atomuss koncernbolag. Sådan delning sker exempelvis i det fall då du begär att Atomuss koncernbolag kontaktar dig för att erbjuda sina tjänster till dig.

Bolag som hanterar personuppgifter för Atomuss räkning får alltid underteckna avtal med Atomus för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Atomus kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

6. RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du har vissa rättigheter i förhållande till Atomus. Vill du göra gällande någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna i punkten 7 nedan:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Atomuss tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt att klaga – Om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige avseende personuppgiftshantering och dataskydd.